Blog

Billesborg2011 - 218

Hvordan støtter jeg bedst muligt mit barn i dets udvikling

Alle forældre stiller sig naturligt spørgsmålet: hvordan kan jeg bedst støtte mit barn i dets udvikling, så det bliver et robust og sundt menneske med både evne til at arbejde og elske (som Freud mente kendetegnede det modne menneske), altså evnen til at skabe sig en tilværelse.

Der er aldrig en færdig drejebog, da børn er forskellige. Det handler om at bruge sin sunde fornuft og acceptere ”tvivlens etik”. Med det sidste udtryk menes, at det er godt at være i tvivl (som vi jo ofte er, som forældre), da vi så bliver nysgerrige og lyttende. Men samtidig skal vi turde bruge fornuften, tage beslutninger og være voksne med mod og integritet.

Jeg vil standse op ved de 5 s´er og de 3 k´er.

Struktur, samvær, stimulans, søvn og sundhed.

Og kontakt, kærlighed og krav.

Strukturen er grundlæggende vigtig for alle børn. Faste aftaler, klare forventninger, gode hverdagsrytmer. Her er børn jo forskellige, men har man et følsomt barn, så er forudsigelighed og struktur ekstra vigtige og til med at afstresse og give ro og fokus.

Samværet kan være både på den voksnes og barnets præmisser eller en blanding. Men tag tid til samværet. Det kan være i køkkenet med fælles pligter, lektielæsning, kortspil eller en tur i byen eller på legepladsen. Skab rummet for samtalen, hvor der er ro og tid til at spørge ind og lytte.

Barnet skal stimules. Det vil sige, at der skal stille tilpasse krav, som modsvarer barnets alder, evner og modenhed. Pres ikke barnet, men giv udfordringer som fastholdes over tid. Vi ved jo godt, at læsset kan blive for tungt, så barnet mister modet. Eller for let så det taber motivationen. I skolesammenhæng er det vigtigt, at forældrene følger med i barnets hverdag og f.eks. fastholder kravet om at lave lektier og dygtiggøre sig.

Søvn er altafgørende – al forskning peger på, at uden den nødvendige søvn, går al læring i stå. Et skolebarn skal sove mellem 9 og 12 timer i døgnet. Her regenerer hjernen og kroppen. Pas på med for mange aktiviteter ud over skolen. Pausen er lige så vigtig som selve aktiviteten.

Sundhed betyder her sund kost og bevægelse. Man behøver ikke at være sundhedsfanatisk, men forsøge at holde sig til de 8 gode kostråd. Så er man godt på vej. Det indebærer også bevægelse/motion ½-1 time om dagen.

Når det gælder de 3 k´er, som Per Schultz Jørgensen nævner i sin bog ”Styrk din barns karakter”, overlapper det jo de 5 s´er. Det er blot en lidt anden måde at sige det på.

Kontakten handler meget om, hvad vi siger til hinanden med ordene, øjnene og stemmelejet. Brug ikke øjnene til at skælde ud, men se dit barn i øjnene og lad øjnene tale sit sprog. Anerkend positivt gennem kropskontakt, øjenkontakt og tid sammen. Vi kan ikke blot tale om kvalitetstid, men vi skal bruge reel tid sammen med vores børn.

Kærligheden handler om at være betingelsesløst elsket, som den man er. Ikke: jeg elsker dig, hvis …. At være elsket, holdt af, føle sig uerstattelig er helt grundlæggende for os alle. Den grundfølelse skal man give sit barn gennem ord og handling.

Vi skal ikke være bange for at stille krav og blive upopulære. At være forældre er ikke en popularitetskonkurrence. Vi er forældrene, de voksne. Vi ved bedre og skaltage konflikterne, tårerne og vreden med oprejst pande. Når vi stiller krav betyder det ikke, at vi enten skal være som en mur eller en vandmand. Snarere som en rygsøjle. Fast men fleksibel. Voksne kan godt tage fejl og må gerne indrømme det. Det er dog den voksne, som har overblikket, kan bevare roen (på en god dag) og kan fastholde et passende krav til gavn for barnet. Det er befriende, når voksne tør sig både et klart ja og et klart nej. Det befrier børnene for en stor byrde.

 

John Panduro Riis, Køge august 2015

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts