News

MOT-konceptet

I udskolingsklasserne arbejder vi med MOT-konceptet, som er en række undervisningsforløb, der træner de unge i livsmestring og robusthed. Målet er både at styrke klassemiljøet og give de unge redskaber til at inkludere og se hinanden. MOT ruster desuden de unge til at træffe gode valg og stå ved sig selv.

MOT består af en række undervisningsgange, som er lagt ind løbende i skoleåret – alle af ca. 3 lektioners varighed. Her introduceres eleverne v.hj.a. forskellige øvelser og samtaler til de grundlæggende MOT værdier: Mod til at leve, mod til at sige nej og mod til at vise omsorg.

Konceptet er oprindeligt norsk, men er også meget udbredt i Danmark – 121 skoler har p.t. introduceret MOT. For mere om det spændende koncept se evt. hjemmesiden: https://motdanmark.dk/

Charlotte

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related News