News

Når kroppen skal i gang

Man lærer bedst, når så mange sanser som muligt er i brug. Det gælder alle. Hvis man skal læne sig op ad teorier om læringsstile, så foretrækker vi alle også bestemte måder at lære på. Taktil (hænderne i bevægelse), verbal (snakketøjet i brug), auditiv (hørelsen) og kinestætisk (kroppen). Forskningen viser – med det in mente, at det er en generalisering som bestemt ikke passer på alle – at drenge især lære gennem kroppen, piger verbalt. Drenge (og mænd) er typisk sammen om en aktivitet, piger (og kvinder) har det godt med samvær med snak og samtaler.

Skolen er meget indrettet på pigernes præmisser og undersøgelser viser, at drengene sakker bagud, når det f.eks. gælder karakterer i skolen.

Vi skal have kroppen mere i brug for både drengenes og pigernes skyld. Det betyder ikke, at drengene ikke skal lære at sidde stille, høre efter og komme i ro efter en aktivitet, men kroppen skal mere med.

Det har vi i år fokus på. F.eks. med vores fag, Udeliv, i 6. klasse. Her bygger eleverne f.eks. shelters. I faget Udeliv bygger drengene fra 6. klasse 2 shelters sammen med Daniel som både er uddannet murer og pædagog.

Når det gælder irettesættelse af et barn, kan det ofte bliver for langt og verbalt. Få det sagt, gør op med hinanden, sig undskyld og kom videre i programmet. Ikke for lange moraltaler, hvor det hele alligevel går hen over hovedet på barnet (drengen).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related News

Nyt fra SFOen

Nyt fra SFOen

UDESÆSON Nu har vinteren og det kolde forår forhåbentlig draget sit sidste suk....