News

Billesborg sommer

Ny Tilsynsførende

Der er stillet nye skærpede krav til tilsynet på de frie skoler. Den tilsynsførende kan vælges for 2 år ad gangen, maksimum 3 gange, mod før 4 år ad gangen og uden tidsbegrænsning.

Derfor skal vi tage afsked med Carsten Overbeck, som vi har været glade for med hans dygtige og gode tilgang.

Bestyrelsen har i stedet spurgt Ninna Vestergaard Braüner om hun er villig til at stille op til valg. Det har hun sagt ja til.

Her præsenterer hun kort sig selv:

Jeg er uddannet lærer fra Zahles Seminarium 1982 og blev samme år ansat som folkeskolelærer i Københavns Kommune. I 1995 blev jeg cand. pæd. i pædagogik fra Danmarks Lærerhøjskole og har siden undervist i det pædagogiske fagområde på læreruddannelsen og i efter-/videreuddannelsen af lærere.
Er pt. lektor ved University College Sjælland og praktikleder ved læreruddannelsen i Roskilde.
Har ca. 15 års erfaring som tilsynsførende ved flere af de frie kristne skoler og har gennemgået certificeringsuddannelsen. Certificeringen skal sikre, at tilsynsførende har de faglige og pædagogiske forudsætninger for at føre tilsyn. Er netop blevet gencertificeret for yderligere 5 år.

Ninna Vestergaard Braüner

Valget foregår på skolekredsmødet onsdag den 26. april kl. 19

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related News