News

Skærmfaste?

Der er noget der hedder landfaste (øer med bro til fastlandet), men hvad er skærmfaste? Faste har jo 2 betydninger. At holde fast i noget. Og at faste (lang a-lyd), dvs. at afstå fra noget, f.eks. mad. Og det er i den sidste betydning overskriften skal forstås.

Vi har tænkt os, at alle skolens elever faster fra skærme i skoletiden i uge 7. Computere og tablets skal blive hjemme (eller afleveres) og mobiltelefon afleveres (eller man lader den blive hjemme) om morgenen til læreren og låses inde. Disse udleveres efter skoletid i sidste lektion.

Lærerne vil så vidt muligt undgå skærme i undervisningen, der hvor det kan lade sig gøre med alle vores dejlige digitale læringsmidler.

Hvorfor?

Vi vil gerne gøre eleverne bevidste om fordele og ulemper ved skærmbrug. Vi vil gerne eksperimentere med et ”kulturelt landskab”, hvor det er lettere at koncentrere sig, fokusere på de andre i klassen og ikke lade sig forstyrre. Måske opdager man noget nyt!

Det er vigtigt for os at sige, at vi ikke generelt oplever brug af skærme som problematisk – tværtimod. Vores elever er gode til at lege sammen, spille og hygge sig sammen uden skærm med visse variationer fra klasse til klasse og person til person.

Men vi kan godt se, at det er vigtigt jævnligt at italesætte dette og gøre eleverne til bevidste og kritiske brugere, som ikke tages ved næsten af de sociale mediers psykologiske tricks.

Vi vil gerne opfodre til, at man i de små hjem rundt omkring tager bolden op og måske ligefrem lader uge 7 blive skærmfri både i skole og hjem. Det gælder også far og mor!

Alternativet kunne være en delvis faste, hvor man kun må være på ½ time om dagen derhjemme. Find en form som passer til jer. Og så kan det nok være en god idé at finde de gamle brætspil frem – det vil vi i hvert fald gøre her på skolen. Det kunne ligefrem blive sjovt!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related News

Ingen mobiler

Ingen mobiler

Vi har jo en løbende samtale om den digitale virkelighed her på Borgen. I den forbindelse...