Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Vi har positive og tilfredse forældre, som vi har et godt samarbejde med. Kommunikationsvejene aftales med klassens lærere, men er typisk telefonisk kontakt og email.

Det respektfulde samarbejde bygger på en forventning om at forældre bakker positivt op omkring skolens regler og holdninger, at vi lytter til hinanden og får talt åbent og positivt, også når der er problematikker som skal løses. Der er klassemøder i starten af skoleåret og skole/hjem samtaler 2 gange årligt. Desuden mødes vi til skolens sommerfest.

Der vælges 2 forældrerepræsentanter for hver klasse, som mødes med skolelederen én gang om året, laver sociale arrangementer (legegrupper, klassetur, klassefest m.m.) og organiserer nogle få praktiske opgaver på skolen.