Paris

Paris

Udlandsrejse

Hvert år er 8. og 9. klasse på en udlandstur. Det er blevet til Paris, London, Berlin, Island, Scotland, Tjekkiet og Færøerne. Rejse og ophold betales af skolen hvis man er startet før 7. klasse, ellers er der en egenbetaling.

Lommepenge og kost af eleven. I 6. klasse tager eleverne til Bornholm.

Det er både med sigte på den internationale dimission, sprog og kultur og elevens alsidige udvikling, at skolen arrangerer udlandsture. Turen til Bornholm giver rum for historie, geografi, og der kan laves meget matematik op til en sådan tur. Og så skal cyklen selvfølgelig frem, så motionen er i højsædet. Der afsættes hvert år et større beløb til ekskursioner.