Fredag den 16/9 var Billesborgskolen i Dagbladet Køge med en fin artikel. Læs en forkortet udgave på sn.dk.

Det var foranlediget af, at jeg kontaktede bladet, da de åbenbart ikke kunne få fat i os før skolestart til en artikel om privatskolerne i Køge. Dejligt med en lokal presse, der griber bolden og kommer ud med både journalist og fotograf dagen efter, man ringer. Der kom også et kort interview i Radio Køge i går eftermiddag.

Skole står af karakterræset

Nu kunne overskriften på forsiden af bladet godt misforstås lidt: ”Skole står af karakterræset”, som om vi ikke vil fagligheden. Vores elever kommer rent faktisk ud med meget fine karakterer, men vores ærinde er, at det er en meget snæver forståelse af, hvad et barn skal have med sig ud i den store verden.

Så ja til høj faglighed, gerne med høje karakterer, og ja til den personlige udvikling med empati, udholdenhed, selvkontrol, optimisme, nysgerrighed, engagement og taknemmelighed. Og så selvfølgelig værdier, som handler om mening og retning, så man ikke blot skal leve af noget men også for noget. Og så viser det sig faktisk, at skoler som satser på værdier og den personlige udvikling, rykker eleverne fagligt.

Vores børn skal ud i et samfund, hvor de skal gøre sig gældende. Både fagligt og menneskeligt. De skal dygtiggøre sig og bidrage til samfundets velstand. Selvfølgelig!

Velstand, materialismen, må bare ikke blive et mål i sig selv. Kun et middel. Ellers bliver det et hårdt og ubarmhjertigt samfund og uværdige menneskeliv. Et forskningsprojekt, hvor man har fulgt en gruppe mennesker i over 70 år, har en entydig konklusion: glæde, lykke og succes måles af alle i at høre sammen med andre, leve et liv med andre. Det meningsskabende er relationer. Derfor er evnen til empati og grundlæggende menneskelige værdier så afgørende.

– John