Børnehaveklassen – en vigtig start

Børnene begynder på skolen den 1. maj, hvor de bliver kendt med skolen og hinanden. Det er en opstart, hvor vi bruger meget tid udenfor i park, legeplads og skov og skaber fælles kultur og fælles oplevelser.

Så er de allerede klædt godt på til august, hvor de for alvor går i gang med børnehaveklassen. Her handler det om at kunne indgå i et fælleskab med andre, om læring og at blive tilpas udfordret. Børnene udvikler fortsat deres sproglige kunnen, koncentration, motorik, selvregulering (at håndtere egne følelser, når noget er svært) og selvstændighed (blive mere og mere selvhjulpen). De har også matematik, musik og natur/teknik på skemaet, og der er både plads til leg, bevægelse og fælles gode oplevelser. SFO lederen er tilknyttet børnehaveklassen som ekstra lærer i over halvdelen af klassens lektioner. Det giver en meget tryg overgang til SFO og selvfølgelig ekstra hjælp og tid til både læring og omsorg.