Skolens kerneydelse

Skolens kerneydelse er undervisning. Vi har et mål om det optimale læringsmiljø med ro, klare rammer og spilleregler og den gode og positive relation varetaget af dygtige lærere som både kan og vil deres fag og deres elever. Hjemmet klarer opdragelsen, så vi kan bruge vores tid og ressourcer på undervisningen.

Børnene tilegner sig grundlæggende færdigheder og viden i fagene og i 1. klasse bliver de hurtigt gode læsere.
De klædes godt på til deres videre forløb i det danske uddannelsessystem. I klasserne stilles der krav til den enkelte om at komme velforberedt, respektere de voksne, hinanden og de rammer som er sat for skolens hverdag. Undervisningen er præget af en positiv skoleholdning, klare rammer og god ro og orden sammen med hensynet til den enkelte elevs niveau.