I denne coronatid kan der med kort varsel blive sendt hele klasser hjem, hvis det viser sig, at de er nære kontakter til en smittet. Det er de, hvis en medarbejder eller elev fra klassen konstateres smittet. Som nær kontakt skal man først ringe til kontaktopsporingsenheden på 7020 0233 og derefter til Coronasporing på 3232 0511. Efterfølgende booker man en test på coronaproever.dk

Hvem er nær kontakt:

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder:

·  Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.

·  Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere.

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:

• Du bor sammen med en smittet person

• Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.)

• Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (f.eks. ved samtale)

• Du har i mere end 15 minutter været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af nedenstående situationer: Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb. Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga. Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

Se mere på: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

Klasser der sendes hjem får nødundervisning. Fra 3. klasse og opefter følges det normale skema over Teams virtuelt. Øvrige klasser begynder dagen på Teams kl. 8.30, hvor klasselæreren lægger en struktur for dagens opgaver og indhold. Elever og medarbejdere kan igen komme på skolen, når man er testet negativ ved første test. Anden test tages 2 dage efter første test.

Alle berørte elever/klasser får sendt en mail med de nødvendige informationer om hjemsendelse, og hvornår man igen kan møde på skolen.