Kære forældre,

Jeg var til borgermøde onsdag, hvor der var information om en statsvej til 600 millioner fra Stevns ud til motorvejen.

Pengene er bevilliget og nu står slaget om, hvor vejen skal placeres.

Der er 5 muligheder set i billedet foroven.

Som jeg hørte det bliver det meget svært at placere vejen andre steder end via Billesborgvej, fordi alternativerne går gennem

fredede områder og natura 2000-områder. Fredninger kan kun underkendes, hvis der er et flertal i Folketinget for det. Og det sker yderst sjældent i sådanne sager.

Det betyder, at der tages langt mere hensyn til frøer, træer og spætter end 450 skolebørn (os og Lilleskolen), som åbenbart ikke er fredede.

VI skal i gang med lobbyarbejdet. Køge Golfklub, Egøje Borgerforening, Køge Lilleskole, Peter Ålbæk m.fl. mødes på onsdag for at lægge en strategi.

Sara, som er mor til Inge og Ester, har heldigvis med sin store erfaring med det kommunalpolitiske, sagt ja til at engagere sig i opgaven for os. Tak!

Heldigvis har vi noget tid at løbe på – målet er en vej i 2030. Men det er nu beslutningerne tages!

/ John