Der er meget fokus på skærme og det digitale for øjeblikket. Både hjemme, i skolen og i fritidstilbud.

På næste bestyrelsesmøde i juni har vi sat det på som emne, hvor vi forsøger at komme godt rundt om alle hjørner. Vi skal gøre det klogt, så vi ikke bliver skærmforskrækkede, men samtidig passe godt på os selv og vores børn og unge.

Der er noget forældrene skal gøre, der er noget skolen skal gøre, der er noget politikerne skal gøre (f.eks. sætte meget skarpere krav til udbyderne af de sociale medier).

På skolen har vi allerede en politik, som læner sig fint op ad de anbefalinger, undervisnings- ministeriet giver. Vi er på forkant, men kan helt sikker bliver mere opmærksomme på det, vi gør. Ud over anbefalingerne har vi hvert år fokus på digital dannelse med temaer i klasserne. På følgende områder følger vi anbefalingerne:

  1. Vi har indført mobilfri skole
  2. Vi har spærret adgangen til bestemte hjemmesider
  3. Tablets og computere er lukkede/lægges væk, hvis de ikke bruges i timen
  4. Der gives plads til analogbaseret læring (vi køber klassesæt til 8 klasser for 60t ekstra i år)

Der er selvfølgelig forskel på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Og hvad med sfo og fritidsklub? I sfo er der defineret en klar, afgrænset ramme, men som vi genbesøger og drøfter. I fritidsklubben, som ikke er en klub men en ramme for egen fritid, lader vi det nu være helt op til eleverne. Det er med delte holdninger og følelser, men det er de muliges kunst. Skal der tilbydes mere, ansættes flere, bliver ordningen dyrere. Det betyder, at elever meldes ud, så budgettet ikke holder. Så afskaffer vi fritidsklubben, eleverne går hjem og sidder så på deres værelser alene med deres computer og mobil. Er det bedre end et fællesskab, hvor skærmen også (men langt fra altid) tages frem.

Mange overvejelser som vi skal drøfte og genoverveje den kommende tid, og hvor vi ønsker en dialog og input fra jer forældre. Det vender vi tilbage til.

Download skærmanbefalinger til hjemmet.