Kære forældre

Har du/I et barn som lider af angst i så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i dets liv og udvikling?

Familiecenter Køge tilbyder angstbehandlingen Cool Kids i efteråret 2024 for børn på mellemtrinet 4.–6. klasse. Cool Kids er et manualbaseret gruppebehandlingsprogram for børn og deres forældre. Behandlingen består af kognitiv adfærdsterapi og varetages af uddannede Cool Kids-behandlere.

OBS: det er kun et tilbud for børn fra Køge Kommune!

Angst er en almindeligt forekommende følelse, og alle oplever indimellem angst og bekymring. Men nogle gange kan angsten være meget unyttig og indgribende i barnets og familiens liv, og i disse tilfælde kan det være nødvendigt at søge hjælp. For at komme i betragtning til et Cool Kids-forløb, skal angsten derfor være indgribende i familiens og barnets hverdag.

Angste børn kan ofte…

                      •                     Undgå frygtede situationer.

                      •                     Stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse.

                      •                     Fortrække at være sammen med personer, de kender godt og er trygge ved, og holde sig tæt til forældrene, når de færdes udenfor hjemmet.

                      •                     Ikke ønske at deltage i sociale aktiviteter, som andre børn normalt deltager i.

                      •                     Undgå eller undvige vanskelige eller uvante situationer, f.eks. ved at finde på

undskyldninger, være diskuterende eller blive syge.

                      •                     Være bekymrede for, at ”slemme” ting skal ske.

                      •                     Være meget bekymrede og tænke meget på, hvad der kan gå galt. Ofte stille spørgsmål af typen: ”hvad nu hvis…?”

                      •                     Være perfektionistiske, f.eks. ved at bruge overdrevent lang tid  til lektier.

                      •                     Sjældent svare på spørgsmål og sjældent sige noget af sig selv.

                      •                     Jævnligt klage over hovedpine eller mavepine.

                      •                     Have svært ved at sove eller tage lang tid om at falde i søvn og have brug for trøst fra forældrene (evt. insistere på at sove i forældrenes soveværelse).

                      •                     Være bekymrede for at gå i skole efter ferier eller efter en weekend.

Venlig hilsen

Joan Hasling, forebyggende rådgiver tilknyttet Billesborgskolen