Så kom der ny folkeskoleaftale (ikke reform!). 33 punkter. Den har mange gode takter, og der er sat en del penge af til både flere bøger, mere hjælpe til de svageste elever og nye faglokaler. Sandsynligvis penge, der kun kommer folkeskolen til gavn. Men vi er godt med, så vi klager ikke.

De rammer helt plet ved at reducere antal afgangsprøver. De går fra 8 til 6, og så nedsættes der et udvalg, som skal kigge lidt længere frem både på naturfagsprøven og om flere prøver skal afskaffes. Efter min mening bør der kun være 3-4 prøver. Det er alt rigeligt og giver ro og tid til fordybelse i fagene.

Vores nuværende 8. og 9. klasse skal op i 8 fag som nu. Vores nuværende 7. klasse er første hold, der kun skal op i 6 prøver i 9. klasse. Skriftlig dansk (2 prøver) og matematik, mundtlig dansk, naturfagsprøven og en mundtlig udtræksprøve. 8. klasse skal stadigvæk op i valgfagsprøven (hos os madkundskab og billedkunst).

Idræt bliver et prøvefrit fag, de 3 skriftlige udtræksprøver i naturfagene og udtræksprøven i skriftlig engelsk og tysk afskaffes. Følgende 6 fag kan trækkes (alle mundtlige prøver): kristendom, historie, engelsk, tysk, samfundsfag og matematik.

Aftalen ændrer ikke meget for os, fordi vi altid selv har måttet indrette os, som vi synes var bedst. Det betyder, at vi aldrig er hoppet på alle ideerne fra skolereformen i 2014 og derfor ikke skal luge ud nu.

Vi gør os selvfølgelig igen overvejelser omkring brug af bøger, hvordan vi i højere grad kan tænke teknologiforståelse ind i fagene i lyset af den nye aftale.

/John