Naturen afstresser. Det ved vi intuitivt, af erfaring og forskningen siger det samme. Der kan Billesborg jo noget.

Men naturen gør det ikke alene. Du skal også mødes af andre i øjenhøjde, blive set og holdt af, som den du er. De voksne skal desuden være tydelige med krav og forventninger og sætte en ramme for gode færdselsregler i fællesskabet. De voksne skal være tilgængelige og rammesættende foruden gode forbilleder.

Der skal være tid til pausen, hvor hjernen kan lade op og kroppen bevæge sig. Det giver plads til indlæring.

Vi har på Billesborgskolen ikke så lange skoledage som folkeskolen. Jamen, tænk hvad vores børn og unge går glip af. Alle de timer de kunne sidde på skolebænken og blive klogere.

I Finland går et barn i grundskolen i ca. 6.300 timer, et dansk barn går 10.300 timer i skole de samme år. Når et dansk barn har gået i 6. klasse, har det haft lige så mange timer, som et finsk barn, der er gået ud af 9. klasse.

Bliver danske børn dygtigere af det? Nej, finske børn scorer højt i f.eks. PISA og kan det samme, ja måske mere end de danske børn.

Årsagen kan der gættes meget over. Mit bud er, at man har skabt en stressfri skole. Der er tit 2 lærere til én klasse, hvilket skaber en anden ro, fokus og effektivitet. Man vil noget, men der skal være tid og plads til at være barn og ung.

Her på skolen har vi også ekstra varme hænder, der kan gribe en, når livet bliver svært og udfordre og hjælpe med dygtige læse-, matematik- og talentvejledere.

En nøgle til den gode skole er de rigtige medarbejdere. Det er det, finnerne kan. I Finland er det prestigefyldt at blive lærer, og kun de dygtigste kommer ind på studiet. Der er respekt og tillid.

På Billesborg er vi begavet med mange dygtige lærere, som hele tiden er parate til at blive dygtigere og skærpe deres viden og færdigheder. Vi har mange lektioner med to lærere.