Erhvervsvejledning

En analyse fra Danmarks Statistik viser, at elever fra frie grundskoler i højere grad gennemfører en ungdomsuddannelse og finder beskæftigelse.

Når du går i 7., 8. og 9. klasse på Billesborgskolen, får du vejledning fra din UU-vejleder. Vejledningen foregår såvel kollektivt som individuelt og kan bestå af både samtale, information, undervisning samt praktiske aktiviteter.

  • I 7. klasse kommer din UU-vejleder ind i klassen i slutningen af skoleåret og fortæller kort om ungdomsuddannelserne. Det er første gang, du oplever kollektiv vejledning.
  • I 8.klasse kommer din UU-vejleder ind i klassen og laver kollektiv vejledning  i løbet af året. Her kommer du til at høre mere om ungdomsuddannelserne. Du kommer også til at arbejde med uddannelsesparathed (UPV). Du skal ligeldes besøge ungdomsuddannelser i 4 dage (uge 9) og til Skills stafet d. 12/9, og du har mulighed for at komme i erhvervspraktik.
  • Vejledningsaktiviteterne i 9. klasse handler meget om, hvad du skal efter 9.klasse. Måske skal du i 10. klasse, gymnasiet, handelsskolen eller i gang med en erhvervsuddannelse. Måske skal du noget helt andet? Vejlederen hjælper dig til at træffe valget. Du skal desuden afsted i erhvervspraktik i 9.klasse. Det er i uge 2. Du skal selv finde en praktikplads, gerne også i samråd med vejlederen.

Når du skal videre på en ungdomsuddannelse, vil du få en ny vejleder dér. Hvis ikke du er i gang med en ungdomsuddannelse, kan du komme og tale med en vejleder på UUV, indtil du fylder 25 år.


Kontaktpersoner

Jeannette Hemmingsen
Jeannette.hemmingsen@koege.dk
Telefon: 20536092


Links

www.ug.dk  Uddannelsesguiden som er oprettet af undervisningsministeriet. Her findes næsten alt om uddannelse og erhverv.

www.minuddannelse.net  Her skriver eleverne i 8.- & 9. klasse deres uddannelsesplan.

www.optagelse.dk  Her udformer eleverne deres endelige ansøgning til ungdomsuddannelse/10. klasse.

www.efterskole.dk  Her finder du alle efterskoler i Danmark med beskrivelser, link til skolernes hjemmesider, en økonomiberegner mm.

www.udiverden.dk  Idéer og praktisk information til dig, der vil til udlandet for at studere eller arbejde.

www.uuw.dk  UUVs indgang til internationale udfordringer, fx ophold på High School.

www.eud-info.dk  Alternativ til ug.dk på erhvervsuddannelsesområdet.

www.eud-nøglen.dk  Her finder du hvilke skoler, der udbyder de forskellige erhvervsuddannelser.

www.praktikpladsen.dk  Find alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever. Her kan du også se, hvor mange praktikpladsaftaler (lærepladser) der er lavet indenfor det sidste halve år på de forskellige erhvervsuddannelser.

www.elevplan.dk  Her kan du se hvilke fag du skal have på de forskellige erhvervsuddannelser.

www.produktionsskoler.dk  Indgang til alle produktionsskoler i Danmark – en praktisk overgang til uddannelse.

www.uuv.dk  Materialer og informationer om uddannelse og vejledning i Køge Bugt området, samt oplysninger om praktik, introkurser, materialer til UEA-undervisning, lovstof, links, mentorordninger mv.

http://www.uurs.dk/materialer/uea.html Materialer til UEA -undervisning om virksomhedsbesøg, introkurser, ungdomsuddannelserne mv.

www.skole.di.dk UEA-materialer fra Dansk Industri

www.lo.dk/kontakt/Skolekontakt UEA-materialer fra LO