Erhvervsvejledning

En analyse fra Danmarks Statistik viser, at elever fra frie grundskoler i højere grad gennemfører en ungdomsuddannelse og finder beskæftigelse.

På Billesborgskolen starter vejledningen i 7. klasse. Her gennemgås uddannelsessystemet og www.ug.dk,  hvor der kan findes præcis og opdateret information om job, uddannelse, erhverv og arbejdsmarked.

Eleverne i 8. klasse kommer hvert år på 4 dages  introduktionskurser til ungdomsuddannelserne samt deltager 1 dag på ”Skills-stafetten”.

I 8. klasse skal der også laves en ”foreløbig uddannelsesparathedsvurdering”.

Du skal tage stilling til hvilken ungdomsuddannelse, du kan tænke dig at fortsætte med efter grundskolen

I november skal du lave et foreløbigt valg. Du skal grundlæggende vælge, om du vil have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Dit valg er udgangspunkt for en foreløbig vurdering af, om du vil være parat til den ønskede uddannelse efter 9. klasse. Er du i tvivl, kan du bede om en vurdering til begge typer uddannelse.

I løbet af december/januar vil skolen og UU-vejlederen lave en foreløbig vurdering af, om du vil være parat til dit ønske efter 9. klasse, den såkaldte uddannelsesparathedsvurdering. Her vil det blive vurderet, om du er parat både fagligt, personligt og socialt.

Hvis du umiddelbart vurderes til ikke at være parat, vil der blive lavet en plan for dig, som du og dine forældre også vil være med til at drøfte på en samtale i januar/februar.
Der vil indtil dit endelige valg i 9. klasse løbende blive fulgt op, fx hvis du skifter uddannelsesønske, eller andre forhold forandrer sig. Det betyder, at selv om du er vurderet ikke-parat, kan du godt blive parat – og omvendt!

9. klasse er i erhvervspraktik (foregår som regel i uge 9). Eleverne skal i samråd med forældre og erhvervsvejleder selv finde en praktikplads. Senest 1. marts i 9. klasse skal elevens ansøgning til ”næste skoleår” sendes via www.optagelse.dk. Der vil komme nærmere information omkring procedure.

I 2007 indgik skolen i et tæt samarbejde med den lokale ‘Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV)’ i Køge, hvor der stilles en uddannelses- og erhvervsvejleder til skolens rådighed både til elevvejledning og til informationsmøder for forældre.

 

Kontaktpersoner


 


 

Nyttige links

www.ug.dk  Uddannelsesguiden som er oprettet af undervisningsministeriet. Her findes næsten alt om uddannelse og erhverv.

www.minuddannelse.net  Her skriver eleverne i 8.- & 9. klasse deres uddannelsesplan.

www.optagelse.dk  Her udformer eleverne deres endelige ansøgning til ungdomsuddannelse/10. klasse.

www.efterskole.dk  Her finder du alle efterskoler i Danmark med beskrivelser, link til skolernes hjemmesider, en økonomiberegner mm.

www.udiverden.dk  Idéer og praktisk information til dig, der vil til udlandet for at studere eller arbejde.

www.uuw.dk  UUVs indgang til internationale udfordringer, fx ophold på High School.

www.eud-info.dk  Alternativ til ug.dk på erhvervsuddannelsesområdet.

www.eud-nøglen.dk  Her finder du hvilke skoler, der udbyder de forskellige erhvervsuddannelser.

www.praktikpladsen.dk  Find alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever. Her kan du også se, hvor mange praktikpladsaftaler (lærepladser) der er lavet indenfor det sidste halve år på de forskellige erhvervsuddannelser.

www.elevplan.dk  Her kan du se hvilke fag du skal have på de forskellige erhvervsuddannelser.

www.produktionsskoler.dk  Indgang til alle produktionsskoler i Danmark – en praktisk overgang til uddannelse.

www.uuv.dk  Materialer og informationer om uddannelse og vejledning i Køge Bugt området, samt oplysninger om praktik, introkurser, materialer til UEA-undervisning, lovstof, links, mentorordninger mv.

http://www.uurs.dk/materialer/uea.html Materialer til UEA -undervisning om virksomhedsbesøg, introkurser, ungdomsuddannelserne mv.

www.skole.di.dk UEA-materialer fra Dansk Industri

www.lo.dk/kontakt/Skolekontakt UEA-materialer fra LO