Foldere

Her på siden kan du finde et udvalg af publikationer der understøtter og beskriver dagligdagen på skolen.

Årsinfo – Generel information fra A-Z

Årsinformationen er en håndbog til dagligdagen på Billesborg. Heri finder du generel information fra A-Z.


Forældresamarbejdet

Vi har udarbejdet en folder, der kort beskriver rammen for det gode forældesamarbejde her på skolen.

Vi er glade for og stolte af vores positive og dejlige forældreflok, som bakker lærere og skole op og lever med i skolens hverdag. Når skole og hjem står sammen om opgaven med at give barnet det bedste, så er der næsten ikke grænser for, hvilke gode ting, der kan ske. Kan barnet mærke, at skole og hjem står sammen, også når det nogle gange er op ad bakke for barnet, så lykkes tingene i sidste ende.

Som forældre er I en vigtig ressource, og vi har stor respekt for jeres forældreopgave. Vi er jo blot for en tid medarbejdere på jeres børns liv og udvikling. Vi vil gerne være med til at værne om jeres familieliv. Det betyder, at opgaverne som forældre på skolen ikke skal være voldsomt tidskrævende.


Skolestart på Billesborg

Vi har lavet en lille folder der beskriver hvilke kundskaber, færdigheder og handleformer børnene har brug for, når de skal begynde i skole. Formålet med folderen er at give forældre til kommende børnehave-klassebørn nogle redskaber til at vurdere om jeres barn er skoleparat.


Generel info om dagligdagen i SFO

Denne folder indeholder information om SFOens rutiner og regler.


 

De forbandede lektier – eller?

En håndfuld gode råd om lektielæsningen derhjemme.


Sundhedspolitik

Billesborgskolen har en sundhedspolitik der udstikker strategier og rammer for bl.a.

  • Ro og afstresning indendørs
  • Kost
  • Mobning
  • Motion
  • Alkohol & rygning
  • Førstehjælp