Gennemsigtighed og åbenhed

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsen

I henhold til lov nr. 414 af 6. juni 2002 omkring gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal alle landets skoler leve op til bestemte krav om information på deres hjemmeside.

Uddannelsestilbudet, værdigrundlag og det pædagogiske udgangspunkt og andre væsentlige ting ved skolens undervisning skal beskrives. Desuden skal resultaterne af gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af undervisningen og de gennemsnitlige eksamenskarakterer være tilgængelige.

Vedtægter

 Skolens vedtægter er offentliggjort på hjemmesiden den 20. april 2009. Det er samme tidspunkt for vedtagelse af vedtægterne. På sidste side af vedtægterne fremgår ministeriets godkendelse af disse. Se vedtægterne.

Værdigrundlag

Skolen bygger på et kristent værdigrundlag, som det også fremgår andre steder på vores hjemmeside. Det handler om et menneskesyn, hvor hvert menneske er unikt og skal mødes åbent og med respekt. Nøgleord som ansvar, taknemmelighed og respekt er vigtige for os. Værdigrundlaget indebærer også, at barnet skal blive klogere på livet, sig selv og de andre samtidig med, at de skal udvikle deres potentiale og evner.

Et mennesket skal ikke kun leve af noget, men også for noget. Kristendommen sætter menneskelivet i perspektiv og er et godt kompas, når det handler om mening og etik.

Læs mere om skolens syn på frihed og folkestyre.

Karakterer
Certificeret Tilsynsførende

Ninna Vestergaard Braüner Ninna Vestergaard Braüner
Lektor, uddannet lærer og cand.pæd.
nivebr@hotmail.com

“Jeg er uddannet lærer fra Zahles Seminarium 1982 og blev samme år ansat som folkeskolelærer i Københavns Kommune.

I 1995 blev jeg cand. pæd. i pædagogik fra Danmarks Lærerhøjskole og har siden undervist i det pædagogiske fagområde på læreruddannelsen og i efter-/videreuddannelsen af lærere.

Er pt. lektor ved University College Sjælland og praktikleder ved læreruddannelsen i Roskilde.

Har ca. 15 års erfaring som tilsynsførende ved flere af de frie kristne skoler og har gennemgået certificeringsuddannelsen. Certificeringen skal sikre, at tilsynsførende har de faglige og pædagogiske forudsætninger for at føre tilsyn. Er netop blevet gencertificeret for yderligere 5 år.”

Tilsynsrapporter/Tilsynserklæring

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1111 af 30/08/2018, Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.. Ifølge bekendtgørelsen skal der føres tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningsplaner og Eksamen

Skolen følger de forenklede fælles mål i alle fag. I 9. klasse afslutter eleverne deres skolegang med folkeskolens afgangsprøve. Skolen fører også op til eksamenen i kristendom og historie.

Eksamensregler: Se regler for afvikling af eksamen.

Antimobbestrategi

Et dokument der definerer vores forståelse af mobning, hvad vi gør for at undgå det og hvordan vi reagerer hvis det sker.

Hent Antimobbestrategi