Gennemsigtighed og åbenhed

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsen

I henhold til lov nr. 414 af 6. juni 2002 omkring gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal alle landets skoler leve op til bestemte krav om information på deres hjemmeside.

Uddannelsestilbudet, værdigrundlag og det pædagogiske udgangspunkt og andre væsentlige ting ved skolens undervisning skal beskrives. Desuden skal resultaterne af gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af undervisningen og de gennemsnitlige eksamenskarakterer være tilgængelige.


Vedtægter

Skolens vedtægter er offentliggjort på hjemmesiden den 20. april 2009. Det er samme tidspunkt for vedtagelse af vedtægterne. På sidste side af vedtægterne fremgår ministeriets godkendelse af disse. Se vedtægterne.


Værdigrundlag

Skolen bygger på et kristent værdigrundlag, som det også fremgår andre steder på vores hjemmeside. Det handler om et menneskesyn, hvor hvert menneske med Grundtvigs ord er “en mageløs, underfuld skabning” og skal mødes med nysgerrighed og respekt. Alle har værdi! Nøgleord som ansvar, taknemmelighed og respekt er vigtige for os. Værdigrundlaget indebærer også, at barnet skal blive klogere på livet (omverdenen), sig selv og de andre samtidig med, at de skal udvikle deres potentiale og evner. Børnene skal opøves i livsmod, et realistisk selvbillede og træne det indre kompas for hvad der er op og ned, rigtigt og forkert, til gavn for dem selv og for andre omkring dem.

Et mennesket skal ikke kun leve af noget, men også for noget. Kristendommen sætter menneskelivet i perspektiv og er et godt kompas, når det handler om mening og etik.

Læs mere om skolens syn på frihed og folkestyre.

Læs mere om elevernes alsidige personlige udvikling.


Karakterer

Karakterfordeling


Certificeret Tilsynsførende

Jens Nørager Schurmann
uddannet lærer fra N. Zahles seminarium i 2003
jensschurmann@gmail.com

Jeg er uddannet lærer fra N. Zahles seminarium i 2003. Under uddannelsen vikarierede jeg på Esajassskolen i Hvidovre, og blev i 2003 fastansat, og arbejde der i 10 år.

I 2013 blev jeg ansat på Tølløse Privat- og Efterskole som fysik- og efterskolelærer. Her er jeg stadig ansat, men nu som Pædagogisk Afdelingsleder på efterskolen.

Jeg har linjefag i biologi, geografi, fysik/kemi, idræt og matematik, så selvom jeg har undervist en del andet end de fag, så er det naturvidenskabelige område det der har fyldt mest i mit lærerliv.

I årrække var jeg beskikket censor i fysik/kemi.

Jeg gennemgik certificeringsuddannelse i efteråret 2022, og Billesborgskolen er derfor min første skole hvor jeg er tilsynsførende.


Tilsynsrapporter/Tilsynserklæring

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1111 af 30/08/2018, Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.. Ifølge bekendtgørelsen skal der føres tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


Evaluering og Opfølgningsplan

Evaluering 2024
Evaluering 2021-23
Sådan evaluerer vi.
Undervisningsmiljøvurdering (UMV) – 2019.
Undervisningsmiljøvurdering (UMV) – 2022.
Selvevaluering – elevens alsidige personlige udvikling


Undervisningsplaner og Eksamen

Skolen følger  folkeskolens Fælles Mål med de dertilhørende læseplaner for alle skolens fag. I 9. klasse afslutter eleverne deres skolegang med folkeskolens afgangsprøve. Skolen fører også op til eksamenen i kristendom og historie.

Eksamensregler: Se regler for afvikling af eksamen.

Fælles Mål og hvor vi afviger


Antimobbestrategi

Et dokument der definerer vores forståelse af mobning, hvad vi gør for at undgå det og hvordan vi reagerer hvis det sker.

Hent Antimobbestrategi