Værdier

Billesborgskolen tager sit udgangspunkt i det kristne menneske- og livssyn.

Det er et livssyn, der er positivt og livsbekræftende og som efterlader barnet med væsentlige værdier at leve sit liv udfra. Respekten for barnet som menneske er væsentligt. Mennesket er unikt, uerstatteligt og har evner og potentiale, som kan og skal udvikles.

Samtidig er barnet ikke alene. Med-mennesket er der og Gud er der.

Barnet er ikke overladt til sig selv, men finder mening, værdi og fundament i livsrelationerne, i kærligheden fra og til deres næste og ikke mindst i kærligheden fra og til Gud. Barnet skal mødes som et helt menneske, der har brug for fysiske, sociale, intellektuelle og åndelige udfordringer.

Barnet skal tages seriøst i dets søgen efter identitet og mening.

Det er vigtigt med både dannelse og uddannelse. Dannelse er for os “højnelse til humanitet gennem kultur”.  Barnet skal “løftes” til menneskelighed gennem mødet med traditioner, livsformer og gennem samværet med andre så de både bliver grundfæstet i et livssyn og samtidig udvikler sig til selvstændige, reflekterende mennesker med egne meninger og holdninger.