Det siger forældrene

Her er det sejt at være dygtig, uanset hvad man er dygtig til. Man oplever en helt enestående imødekommenhed og oprigtig interesse i børnene, både fagligt og ikke mindst socialt. Vi valgte Billesborgskolen fordi man kan blive accepteret for den man er. Der er rummelighed og højt til loftet.

Charlotte Rath

Mor til Liv, Sif og Freia

Skal jeg beskrive Billesborgskolen med 3 ord bliver det: nærvær, tryghed, og målbevidsthed. Men der er så mange flere positive ting at sige som: sammenhold, omsorg for den enkelte, plads til forskelligheder, gensidig respekt – jeg kunne blive ved.

Lisbeth Helen Helgesen

Mor til Emma og Oscar

Vi valgte Billesborgskolen fordi børnene er glade for at gå i skole hver dag. Skolen tager sig godt af børnene og børnene er ordentlige ved hinanden, samtidig med at der plads til forskellighed. De gode værdier kombineres med høje ambitioner og høj faglighed, så børn og forældre får lyst til at gøre sig umage.

Tomas Terkildsen

Far til Anton, Alberte og August

Billesborgskolen er et sted hvor trivsel og kompetence går hånd i hånd. Her vægtes dannelse såvel som uddannelse, så børnene udvikles til hele mennesker. De smukke rammer omkring skolen indbyder til leg, bevægelse og hygge.

Louise Auchet

Mor til Shirley og Albert

Vi valgte at besøge Billesborgskolen i første omgang, da info på hjemmesiden lød tiltalende. MEN ved besøget blev vi stået fuldstændigt omkuld. Glade børn løb rundt i de mest eventyrlige omgivelser. Her var ganske simpelt en vidundelig stemning. Tænk et dejligt børneliv! Sikke et paradis! En skole, hvor det ikke blot er faglighed, men også tryghed, fællesskab og kristne værdier, der er i højsædet.

Maia Minghetti

Mor til Buster, Anton og Linea

Vi har valgt Billesborgskolen til vores børn, fordi de opfylder mange af vores ønsker og krav til en god og lærerig skolegang. Vi værdsætter meget den gensidige respekt der er mellem eleverne og lærerne – og at man lærer at behandle hinanden på en ordentlig måde.

Vi har ikke et sekund fortrudt vores valg.

Tine Jørgensen

Mor til Thomas og Casper

I udgangspunktet valgte vi skolen på baggrund af skolens værdigrundlag. Skolen står for gode og sunde værdier.

Vi oplever at både lærere og skole ledelse tager et stort ansvar og er meget dedikerede.  Både børnene og vi forældre føler os meget velkomne og trygge.

Vi oplever at vores børn styrkes både fagligt og mentalt og får dermed en indre styrke og tro på sig selv.

Vores børn er meget glade for at gå i skole og bliver ofte efter skoletid for sammen med vennerne at benytte de fantastiske udendørs faciliteter.

Katrine Rasmussen

Mor til Olga, Valdemar og Dagmar

Som forældre er det vigtigt for os, at vores børn får en god start på uddannelse i livet. Derfor er valg af skole af afgørende betydning. I vores søgen efter det rette skoletilbud fandt vi Billesborgskolens hjemmeside. Her var det særligt skolens værdier som vakte vores interesse. De fysiske rammer og lave klassekoefficienter så vi som et gunstigt udgangspunkt for læring. Vores børn har begge fået en super start fra børnehaveklassen på Billesborgskolen. Hver dag kommer der glade børn glade hjem fra skole som trives, har gode oplevelser med i skoletasken og som har lært en masse. Vi oplever Billesborgskolen som et sted hvor videbegærligheden kan gro og børnene udvikler sig.

Jimmy Mortensen

Far til Daniel og Oliver