Dagligdag

Grundlæggende tror vi, at trygge og glade børn lærer bedst.

Vi har til huse på en flot herregård, hvor der er masser af plads, lyse og smukke lokaler, park, skov, å og legeplads. Der er masser af frisk luft og natur. Børnene skal have det bedste!

Skolen udgør et trygt og overskueligt miljø, hvor barnet kan udvikle sine evner og finde både livsstyrke og livsmod.

Spilleregler

Vi har få og vigtige spilleregler, som skaber et godt arbejdsmiljø for elever og lærere.

  • Gå inde, løb ude
  • Tal inde, råb ude
  • Grundregel: vis hensyn

Vi har en klar holdning til mobning: det er ganske enkelt bandlyst! Alle skal glæde sig til at komme i skole og kunne nyde tiden der. Det skal være rart at gå i skole.

Dagsrytme

Morgensamling.Skoledagen starter kl. 8.30 med en fælles samling for hele skolen eller klassevis. Indholdet er en andagt og morgensang med vægt på en positiv start på dagen. Det skaber ro, fokus og fælles kultur.

I begyndelsen af dagen har vi også indlagt et bevægelsesbånd på 10 minutter, så eleverne får rørt sig inden de for alvor går igang med undervisningen. Skoledagen går med undervisningsforløb i de mange fag med vigtige indlagte pauser til spisning, frisk luft og bevægelse. For eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse er der sfo om eftermiddagen. Og for eleverne i 4.-7. klasse tilbydes en fritidsordning. Om morgenen er der åbent på skolen kl. 7.30.

Skolelejr

Hvert år tager skolen af sted på skolelejr i starten af september. Det gør vi for at skabe positive og gode oplevelser sammen med børnene fra starten af året. Det giver også eleverne muligheden for at knytte kontakter på tværs af klasserne. 0.-2 klasse bliver på skolen, 3.-7. klasse tager afsted til Nordsjælland og 8.-9. klasse tager en udlandstur.

SFO

Glade drenge løber.

Skolen har en fritidsordning, som åbner kl. 7.30 og lukker kl. 16.30 (fredag kl. 15.30). Her er der tid til den vigtige leg og den fysiske udfoldelse. Et slogan for bedre skolegårde i Danmark lyder: “Børn har ret til krat” – og det er vi enige i.

Skolen har træer, krat, store græsarealer, å, legestativer, tovgynger, basketbane, kunstgræsbane, fodboldbaner, gocarts, bordtennis, skaterbane og meget andet. Vi har få overvægtige børn på skolen, fordi børnene rører sig så meget. Det er godt for børnenes sundhed og deres trivsel.

Grundlæggende tror vi, at trygge og glade børn lærer bedst.

 


 

 Mere om skolen

'