Børnehaveklassen

Et barn i Danmark skal begynde i skole det år, det fylder 6 år. En skoleudsættelse kan finde sted, men skal godkendes af kommunen. En god skolestart giver grundlaget for resten af skoletiden. På Billesborgskolen har vi derfor valgt at kæle ekstra meget for det første år, børnene kommer til os. I tæt på alle lektionerne er der to lærere i klassen. Den ene af dem er også SFO-leder, som dermed får skabt en fin og tryg overgang fra skoledelen til SFO delen. Desuden har deres kommende klasselærer i 1. klasse eleverne ugentlig, så der bliver en god overgang mellem 0. og 1. klasse. Børnene skal have den bedste start!

Vi lægger vægt på:

 • nærhed og tæt voksenkontakt
 • tryg skoledag
 • gode relationer til de øvrige elever. De er venskabsklasse med 6. klasse
 • opøvelse af sociale færdigheder og god omgangsform
 • at bruge kroppen og musikken
 • at træne grundlæggende færdigheder og begreber
 • at træne både grov- og finmotorikken
 • sproglig udvikling
 • at give selvtillid og lyst til at lære
 • tæt forældrekontakt
 • at opøve barnets naturlige frimodighed
 • at barnet bliver selvhjulpen og robust

Børnehaveklassen på Billesborgskolen har plads til 22 børn. De har et lyst og velindrettet lokale, hvor indretningen indbyder til læring og til et roligt og godt arbejdsmiljø. Der er tid og plads til den vigtige frie leg og til at fortabe sig i udforskning af naturen, som er lige ved hånden.

Læsning

Børnene arbejder målrettet med en hurtig læseindlæring i 1. klasse, hvor grundbegreber læres på mange måder.

Efter børnehaveklassen kan de alle bogstavernes lyde, og de kan genkende alle bogstaver. De fleste er også godt igang med at læse.  De øver sig i at tælle til hundrede og med at kunne genkende alle tal fra 1-100. De arbejder med et antal engangshæfter, som er farverige og spændende, og som introducerer dem til den boglige verden på en god måde.

Der læses mange historier højt og fælles oplevelser med udflugter og temadage er der også plads og tid til. En stor del af tiden går med at opøve børnenes sociale kompetence og personlige udvikling. De skal lære at lytte til andre, vente, høre sig selv osv.


Er mit barn skoleklart?

Vi har lavet en lille folder der beskriver hvilke kundskaber, færdigheder og handleformer børnene har brug for, når de skal begynde i skole. Formålet med folderen er at give forældre til kommende børnehaveklassebørn nogle redskaber til at vurdere om jeres barn er skoleparat.