Undervisning

Vi vægter høj faglighed, hvor børnene når så langt de kan. År efter år går vores afgangselever ud med flotte karakterer. Børnene skal have de grundlæggende færdigheder på plads og være klædt fagligt på til deres videre forløb i det danske uddannelsessystem. Børnene undervises i grundskolens obligatoriske fagrække med hovedvægten på dansk, matematik og engelsk.

Skolen følger folkeskolens “Forenklede Fællesmål” og har afgangseksamen i de samme fag som folkeskolen.

Vi ønsker at skabe forståelse for, hvordan man lærer og have tydelige krav til undervisningssituationen. Der skal være et positivt læringsmiljø med ro og gode samfærdselsregler, og vi forventer, at alle elever kommer forberedt til deres undervisning. Det er også vigtigt for os med en glad og optimistisk tone.

Vi har en ambition om at nå både den svage og den dygtige elev og give plads og rum for, at børn er forskellige. Det forsøger vi at nå blandt andet gennem en forholdsvis lav klassekvotient, to-lærerordninger især i indskolingen, læsevejleder, matematikvejleder, talentvejleder og samarbejde med eksterne aktører om for eksempel talentudvikling (sciencetalenter under Astra). Desuden tilbydes udskolingen gymnasiematematik, som afsluttes med George Mohr konkurrencen på Solrød Gymnasium for de elever, der har lyst til det.

 Læseindlæring

I børnehaveklassen arbejder børnene blandt meget andet med dansk og matematik, så de får en positiv og flyvende start i 1. klasse. Efter et halvt år i 1. klasse kan børnene så småt læse og er parat til selv at lære ved at læse. Der er en stor glæde ved at selv opdage ny viden på egen hånd. De lidt langsommere læsere får tilbudt målrettede læsekurser. En af skolens lærere er uddannet læsevejleder. Tilsvarende har vi for matematikfaget en matematikvejleder.

Det kreative

Skolen tilbyder forskellige kreative fag: sang/musik, idræt, billedkunst, madkundskab, træsløjd, håndarbejde, teater, håndværk og design, it og programmering m.m. (1.-9. klasse). I 7. og 8. klasse har eleverne et 2 årigt forløb i enten madkundskab eller billedkunst, som afsluttes med en praktisk eksamen i 8. klasse.  Om eftermiddagen er der musikskole, hvor eleverne kan lære at spille på et instrument. Dette er forældrebetalt. Desuden tilbydes kor i SFO og fritidsklub (4.-7. klasse) med jævne mellemrum. Hver uge køres børnene til Ravnsborghallen, hvor de har masser af plads til at udfolde sig og bruge kroppen. Skolen står derudover som arrangør af et indendørs fodboldstævne i hallen sammen med 2 andre privatskoler. Til skolens sommerfest deltager børnene med f.eks. teater, musik og sang, og der er altid fernisering i vores havestue, hvor eleverne udstiller deres flotte produkter fra billedkunst og sløjd.

I en uge i juni fordyber hele skolen sig. Vi har haft å-uge, skovuge, miljøuge, Bangladesh uge, UNESCO uge, Middelalderuge, cirkusuge, gospeluge osv. hvor der nogle gange overnattes i naturen, analyseres, sanses, beskrives og skabes fælles spændende oplevelser. Der laves også temadage, udeskole og spontane indfald.

Sprog

Vi har engelsk fra 1. klasse og barnets andet sprog vælges i 5. klasse (tysk). Vi har dygtige sproglærere, som gør den tidlige sprogstart legende, tryg og sjov. I 0.-3. klasse bruges musikundervisning også til at synge engelske sange.

IT

IT er integreret i skolens fag i den grad det er relevant. Skolen har trådløst netværk, og der er projektorer i alle klasseværelser. Elever skal have egen tablet med fra 2. klasse og fra 4. klasse egen bærbare pc. Skolen tilbyder officepakken 365 gratis på op til 5 devices til hver elev. Der arbejdes med Microsofts Officepakke, især Word, Excel og Powerpoint foruden internetsøgning, matematikprogrammer, opslagsbøger, programmering, netetik og læringsportaler. Mobiltelefonerne afleveres ved skolestart og udleveres igen efter endt skoledag.