Tove har valgt at søge nye udfordringer til næste skoleår, og Charlotte flytter til Oslo. Så vi må sige farvel til et par dygtige medarbejdere. Tove har været med til at grundlægge skolen, og for Charlotte blev det til et enkelt år frem og tilbage fra København. Vi kommer til at savne dem begge og ønsker dem alt godt. Jeg vil gerne sige en speciel tak til Tove, som på en unik måde har været med til at skabe skolen og bidraget på utallige måder både gennem sit engagement, sin faglighed og store ejerskab til projektet.

Vi har i stedet for sat et godt hold, hvor Kathe Vestergaard, som er lærerstuderende på deltid, tager idræt og natur/teknik foruden støttetimer. Vi har nyansat Sylvia Mikkelsen, som er uddannet pædagog og friluftsvejleder til blandt andet at varetage idræt og bevægelse, og hun bliver en gennemgående figur i SFO med fokus på at bruge vores udeareal.

Vi har også nyansat Helle Ørum, som er uddannet lærer og har 25 års undervisningserfaring. Hun har sine rødder i friskoleverdenen, hvor hun har arbejdet i mange år. Hun er beskikket censor i dansk og sidder i ministeriets fagudvalg. Hun bliver klasselærer i 9. klasse og skal undervise i tysk, samfundsfag og dansk.

Og alle sammen har det kristne værdigrundlag, som et bærende fundament, så vores vigtige værdigrundlag fastholdes og videreudvikles.