News

Billesborg sommer

Nyt fra Bestyrelsen

Billesborgskolens bestyrelse har på sit novembermøde været optaget af hvordan vi får balanceret budgettet i forhold til nye tilskudsvilkår.

På trods af de faldende statstilskud, ser budgettet for 2016 fornuftigt ud, med et forventet overskud på godt 300.000. Det betyder at skolepenge satserne kan fastholdes med den almindelige 3% justering for prisstigninger.

Et af de hårdest ramte områder er tilskuddet til specialundervisning. Vi fik en god diskussion omkring emnet og er enige om at skolen kan bruge egne midler til at sikre en god dækning af elever med særlige behov. Vi vil gerne være en rummelig skole; med de naturlige begrænsninger som de økonomiske rammer og personale ressourcer giver.

Skolen har investeret store beløb de seneste år i både inde og ude-faciliteter. Derfor kan vi klare os et par år med et lidt lavere investeringsniveau. I 2016 bliver der dog råd til blandt andet renovering af lærernes toiletter og gulvet i 1. klasse.

Vi glæder os også over at cykelstien nu endelig er på vej. En kæmpe lettelse for medarbejdere og forældre, der gennem årene har sendt eleverne ud på landevejen i vintermørket.

Aftenen i november gik også med at blive klogere på bestyrelsens opgave og ansvar. Vi havde en konsulent på besøg, hvor vi fik et godt indblik og samtidig fik diskuteret vigtige snitflader for bestyrelsens arbejde på en fri skole.

Glædelig jul og godt nytår

Henrik Lerdorf
Bestyrelsesmedlem

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related News

Skoletal

Skoletal

Ministeriet har lavet en portal, hvor forskellige statistikker fra grundskolerne...