News

Billesborg sommer

Skoletal

Ministeriet har lavet en portal, hvor forskellige statistikker fra grundskolerne er angivet mere overskueligt end før.

Det kan være fint nok. Udfordringen er blot, at graferne er fejlbehæftede og mange af dataene ikke er aktuelle for de private skoler. Det kan skolerne kommentere på i et kommentarfelt. Det har jeg så gjort. For eksempel skal vi ikke brug ressourcer og tid på en årlig trivselsmåling, men følger jo trivslen tæt i det daglige. Vi skal heller ikke offentliggøre fravær, men er jo meget opmærksomme, hvis udfordringen er der. Selvfølgelig.

Når det gælder specialundervisning, ser det i statistikken ud som om de frie skoler ikke er på banen. Det er fordi man kun kigger på antallet af specialklasser. Og dem må vi ikke oprette. Derimod har vi mange enkeltintegrerede specialundervisningselever. Faktisk lige så mange (på ca. 500 skoler), som folkeskolen har (på ca. 1300 skoler).

Et eksempel på en fejlbehæftet statistik er den, som angiver hvad eleverne laver 3 måneder efter afgangseksamen i 9. klasse. I 2012/13 ser det ud som om, at kun 54 % af eleverne fra Billesborg er i gang med en ungdomsuddannelse og ingen går i 10. klasse. Det er faktuelt forkert. Det rigtige billede ser således ud:

billesborgskolen-skoletal

 

Og lige nu er 70 % af dem i gang med gymnasiet og resten på EUC og andre erhvervsskoler. Så 100 % er i gang med at uddanne sig!!

Når det gælder afgangskarakterne ligger vi i den høje ende. År efter år. Vores elever er dygtige, når de kommer fra Billesborgskolen og har modet og lysten til at videreuddanne sig.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related News

Status

Status

Vi fortsætter foreløbig med alternativt skema fro 0.-4.klasse i denne og næste...