Bestyrelsen mødes en gang i kvartalet. Vi har som primær opgave at fastholde skolens værdigrundlag og varetage økonomien. Derudover får vi løbende en briefing om, hvordan det står til på skolen som helhed og tager beslutninger for de mere overordnede tiltag.

På vores møde d.15.sept. talte om vi om følgende:

Vores elevtal er lige nu på 220 og der er ventelister til de kommende 0.kl. Det er jo dejligt, når klasserne er fyldt ud og vi kan være skole for mange børn.

Vi har i efteråret fået corona-statsstøtte til faglige og trivselsmæssige tiltag blandt børnene, hvilket betyder at alle klasser kan komme på tur. Det er godt at de kan få lidt ekstra socialt efter en hård tid.

Vi er i en proces med på ny at beskrive, hvad det vil sige, at vi som skole, står på kristent værdigrundlag. Det giver nogle gode samtaler og det arbejder vi videre med den næste tid.

Vi drøftede også de aktuelle politiske vinde, som desværre ikke er i favour for de frie skoler. Koblingsprocenten på 76 % bliver forhåbentlig fastholdt i 2022, men man vil meget gerne have den ned på 71 % og også gerne bytte rundt på eleverne som man har gjort på gymnasierne. Vi holder vejret og vores skoleforening i er fuld gang med deres lobbyarbejde.

På årets motionsdag tager lærerne på pædagogisk dag og vi er nogle forældre, der tager ledelsen af motionsdagen. Det er fredag d.15.okt. Tak for alle jer, der har meldt jer til at hjælpe med. Der er plads til flere. Særligt hvis du er forældre til en fra 0. eller 1.kl. ville det være til stor hjælp – hvis du er på barsel, så tag bare lillebror/lillesøster med. Skriv til mig, hvis du kan hjælpe: ninaleinum@gmail.com

Bedste hilsner

Nina Leinum Nørgaard, formand for bestyrelsen.