John Riis

John Riis

Skoleleder siden 1993, gift på 30. år, far til 5, uddannet lærer og diplom-uddannelse i ledelse.